Léčba nádorového trombu v. cava inferior u adenokarcinomu ledviny

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 116

Autoři: MUDr. Petr Klézl; MUDr. Jiří Bárta; E. Šonský; J. Drechslerová; MUDr. Jiří Novák; M. Kotlář; V. Dubský; MUDr. Zdeněk Gilbert

Propagace trombu do renální žíly a do dolní duté žíly se vyskytuje u malého počtu pacientů a je typickým rysem u adenokarcinomu ledviny. Nádorová trombóza je faktor zhoršující prognózu nemocných. V taktice chirurgické léčby je důležité přesné určení rozsahu postižení žilního systému. V diagnostice hrají zásadní roli CT a MR. Razantní chirurgická léčba je úspěšná u většiny pacientů s nádorovou trombózou dolní duté žíly a výrazně zlepšuje i prognózu nemocných.
V letech 1994-2004 bylo na našem oddělení operováno celkem 457 pacientů s adenokarcinomem ledviny. V našem souboru 14 pacientů popisujeme zkušenosti s chirurgickým přístupem a pooperačními komplikacemi u nemocných s nádorovým trombem vena cava inferior. Za velmi důležitou považujeme aktivní spolupráci cévního chirurga a onkologa.

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005