Léčba pokročilého karcinomu ledviny

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 124

Autoři: MUDr. Jiří Novák; MUDr. Jiří Bárta; MUDr. Petr Klézl

Celkem 86 nemocných bylo léčeno pro primárně generalizovaný karcinom ledviny.
Původně dodržovaný konzervativní postup byl změněn u vybraných jedinců v aktivní přístup. Základním předpokladem pro tuto léčbu byl jinak celkově dobrý biologický stav nemocného s minimem interkurentních nemocí. Nemocní byli rozděleni do dvou skupin : na skupinu po nefrektomii a na skupinu léčenou primárně bez nefrektomie.
Nemocní byli léčeni chemoimmunoterapií dle Atzpodiena. Tolerance léčby byla dobrá s minimem nežádoucích účinků. Lepších výsledků bylo dosaženo ve skupině po nefrektomii, kde bylo dosaženo 63 % RR a z toho 38 % CR. Ve skupině neoperovaných bylo dosaženo jen 22 % RR a u 45 % došlo k progresi nemoci.Dosažené výsledky prokazují relativně dobré výsledky u nemocných , kde je kombinována léčba operační s chemoimmunoterapií. Jsou určena indikační kritéria pro tento postup.

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005