Léky jako anti-nutrienty u onkologicky nemocných.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 133

Autoři: Doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.; MUDr. Jana Kleinová

Podání léků v onkologii ať už v souvislosti s onkologickým či dalším doprovodným onemocněním, má vedle pozitivích účinků také nežádoucí vedlejší účinky. Mezi účinky, které se u onkologicky nemocných v souvislostí s lékovou terapií objevují, jsou i účinky léků jako anti-nutrientů, které mohou vést k deficitům esenciálních složek nutrice. Ovlivnění nutričních substrátů přitom může být několika způsoby: změnou v příjmu, resorpci, v metabolismu, utilizací i exkreci substrátů.

Výzkum na poli nežádoucích interakcí je velmi omezen, přičemž s rostoucím počtem podávání různých medikamentů se tato oblast stává více než důležitou.

V následujícím přehledu uvádíme nejčastější interakce, které významně ovlivňují nejenom metabolismus mikronutrientů, ale i aminokyselin.


Uvedený přehled ukazuje, že i zdánlivé a nepodstatné návyky významně ovlivňují přítomnost nutrientů v lidském organismu. Změny v zastoupení jednotlivých nutrientů v organismu jsou následně velmi významně prohlubovány cílenou i doplňkovou léčbou, včetně farmakologické léčby bolesti či deprese.

Interakce mezi lékem a nutrientem tak nabývají stále většího významu.


Literatura:

  1. Alpers D. H. et al.: Manual of nutritional therapeutics. Wolters Kluwer/Lipincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2008, 642 s.
  2. Genser D.: Foot and drug interacion: Consequences for the nutrition/healt status. Annals of Nutrition & metabolism 2008; 52 (supp l): 29-32.
  3. Laurenco R.: Enteral feeding: Drug/nutrient interaction. Clinical nutrition 2001 20(2): 187-193.
  4. Moss M. Et al.: Drugs as anti-nutients. Journal of nutritional & enviromental medicine 2007; 16(2): 146-166.
  5. Thomas J. A.: Drug-Nutrient interactions. Nutrition rewiews 1995; 53(10): 271-282.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2010