LEUKOPENIE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 319

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Cílem našeho sdělení je seznámit praktické lékaře s problematikou leukopenie/neutropenie indukované protinádorovou léčbou. Budou prezentovány údaje o výskytu tohoto jevu a o rizikových faktorech vzniku a závažnosti leukopenie, včetně možných komplikací. Za nejzávažnější komplikaci je považována febrilní neutropenie. Tato iatrogenně navozená komplikace protinádorové léčby, která se nejčastěji manifestuje pouze sníženým počtem neutrofilů v periferní krvi pod 1 × 109/l a současně teplotou nad 38°C a nastává ponejvíce ve 2. týdnu od zahájení systémové aplikace onkologické léčby, může vyústit v život ohrožující stav. Dobře edukovaný pacient a lékař prvního kontaktu jsou základním předpokladem správného postupu v diagnostice a úspěchu v léčbě febrilní neutropenie. Součástí přednášky budou prezentace on-line dostupných informačních materiálů k dané problematice.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014