Lidský papilomavirus (HPV) a nádory hlavy a krku.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 011

Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Radek Pejčoch

Problematika HPV je novou kapitolou v diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku. Virová infekce zapříčiňuje nejméně 15 % lidských karcinomů. Jeden z nejvýznamnějších onkogenních virů je lidský papilomavirus, kauzální pro 5 % ze všech karcinomů. HPV je velká skupina virů, které infikují jak kožní tak slizniční epitelie a mají exklusivně intraepiteliální infekční cyklus. Vedle karcinom čípku děložního je nejčastější malignitou spojenou s HPV infekcí karcinom hltanu. Tyto malignity představují odlišnou skupinu onemocnění, s rozdílnou patogenezou a klinickými rysy. Kauzální vztah HPV infekce s podskupinou nádorů oblasti hlavy a krku, převážně orofaryngu, může vést k podstatným změnám v populační epidemiologii těchto nádorů. Incidence karcinomů ve spojitosti s HPV (orofarynx, tonsila a baze jazyka) se během posledních letech výrazně zvýšila., zvláště u mladších lidí. Z příčinných faktorů je nejzávažnější exposice na orální HPV infekci, související se změnami sexuálních praktik.

HPV je prokazatelně významným biomarkerem pro léčebnou odpověď, prognózu a určení léčby nádorů orofaryngu. Absolutní rozdíl přežití mezi HPV+ a HPV– pro karcinomy orofaryngu je 30-50 % za 3-5 let. Pro karcinomy hltanu se ukazuje se nutnost cílené prevence a léčebné strategie. Otázkou je deintensifikace léčby HPV + karcinomů. Stanovení HPV by mělo být zavedeno jako standardní postup pro prognostické a terapeutické rozvahy karcinomů oblasti hlavy a krku.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011