Liečba bolesti poskytnutá mobilným hospicom

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Zajímavé kazuistiky v paliativní medicíně

Číslo abstraktu: 46

Autoři: MUDr. Emília Vlčková; Bc. Anna Marková

   Účinná liečba nádorovej bolesti patrí k základným požiadavkám paliatívnej medicíny. Má zásadný význam pre kvalitu života pacientov.

   V našej prezentácii predkladáme kazuistiku pacientky v starostlivosti mobilného hospicu, ktorej bola poskytnutá liečba bolesti. Pacientka so základným onkologickým ochorením – adenokarcinóm Vaterskej papily infiltrujúci pankreas a s metastázami v lymfatických uzlinách. Liečba bolesti bola vedená algeziológom formou transdermálnej náplaste, pri progresii ochorenia pre nedostatočnú kontrolu nádorovej bolesti bola vykonaná pod CT kontrolou alkoholová blokáda plexus coeliacus, ale pre kratkodobý efekt tejto blokády bola prijatá na interné oddelenie spádovej nemocnice, kde bolo algeziológom doporučené intravenózne podávanie morfínu.

  Na doporučenie algeziologa rodina kontaktovala lekára mobilného hospicu. Pacientke bolo doporučené kontinuálne podávanie morfínu Graesbyho pumpou podkožne v domácom prostredí, s ktorým súhlasila. Bola jej zapožičaná Graesbyho pumpa, tím – lekár a sestra mobilného hospicu dochádzali podávať morfín. Pacientka prežila v kruhu rodiny 5 mesiacov s kontrolovanou nádorovou bolesťou.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011