Liga proti rakovině Praha v prevenci kuřáctví

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Boj proti kouření

Číslo abstraktu: 013

Autoři: A. Palatinová; MUDr. Jana Vaňková; MUDr. Jarmila Pradáčová; prof. MUDr. Zdeněk Diensbier, DrSc.

Tabáková pandemie se stává celosvětovým problémem. V minulém století zemřelo na účinky tabáku 100 miliónů lidí a prognóze pro toto století mluví o 1 miliardě úmrtí. Dle Světové banky výdaje na léčení následků kouření v roce 2030 budou tak vysoké, že ochromí rozvoj ekonomiky hlavně chudších států.
Jelikož trh je již saturován dospělými kuřáky, zaměřily se tabákové koncerny na mládež jako své budoucí odběratele. Věk dospívání je optimální na podlehnutí marketingovému tlaku výrobců, aniž si dívka nebo chlapec uvědomí zdravotní nebezpečí. Většinou ani o tom nemá dostatečné informace.
Jedním ze tří hlavních programových cílů Ligy je onkologická prevence, hlavně před nejrizikovějším faktorem, který představuje cigaretový kouř. Je v souladu s Národní onkologickou společností, ke kterému se Liga připojila. Vychází z Evropského kodexu proti rakovině, který má 11 bodů. První z nich zní: „Nekuřte! Pokud kouříte, přestaňte. Pokud nemůžete přestat, nekuřte v přítomnosti dětí.“
V r. 1996 proběhla protikuřácká kampaň „Jak to vidíte Vy“ organizovaná agenturou Guru a zaštítěná Ligou. V roce 1998 Liga proti rakovině Praha dala podnět k vytvoření protikuřáckého programu pro děti předškolního věku. V témže roce vznikl projekt pod názvem „Já kouřit nebudu a vím proč“.
Hlavní protagonistka paní Alžběta Palatinová, učitelka Mateřské školy, se svými spolupracovníky, včetně výtvarnice paní Edity Plickové, vytvořila výukové materiály pro učitelky mateřských škol a pomůcky pro děti. Pohádky Vlasty Pilařové namluvili v režii Karla Weinlicha herci Vlastimil Brodský, Věra Galatíková, Petr Nárožný a František Němec.
Tento projekt byl realizován dosud v 840 předškolních zařízeních s celkovým počtem 34.460 dětí. Získal akreditaci MŠMT. Všechny materiály jsou poskytovány zdarma. Program byl prezentován zejména v časopise Informatorium, což je odborný časopis určený předškolním pedagogům a školním družinám, dále v časopise Rodina a škola, Zdravá rodina a je popularizován ve Zpravodaji LPR:
Podařilo se navázat spolupráci se zdravotními ústavy v Brně, Blansku, Klatovech a Náchodě a s pedagogickými centry v Třebíči, Teplicích, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně, Vsetíně, Hradci Králové a s pedagogickou školou v Berouně. Program je přijímán na těch pracovištích, kde se nekouří. To bohužel neplatí tam, kde zaměstnanci jsou kuřáci.
Co je cílem tohoto výchovného protikuřáckého programu? Především preventivní nekuřácká výchova, aby mládež s kouřením vůbec nezačínala. Dítě v předškolním věku se učí základům životních návyků a je velmi vnímavé vůči jevům v okolním prostředí. Výchovným programem se dozví, co lidskému tělu prospívá, co způsobuje kouř v těle kuřáka a jak škodí kuřák svému okolí. Není problémem tuto vzdělávací nabídku dětem předložit a nabídnout v podobě pestré, mnohostranné skladby i v dostatečné
šíři intelektových i praktických činností.
Liga finančně podporuje také projekt Mgr. Žaloudíkové z brněnské Pedagogické fakulty a prof. Dr. Hrubé z lékařské fakulty v Brně s názvem „Podpora výchovy k onkologické prevenci na základních školách“, jelikož nejrizikovějším faktorem v tomto věku je právě cigareta. Je předmětem samostatného sdělení.
Věk mladistvých kuřáků neustále klesá a proto doporučila Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní unie proti rakovině (UICC) na základě zkušeností začít s prevencí již v předškolním věku.
LPR se snaží o soustavnou výchovu k nekuřáctví i u dospělých. Propaguje všechny dostupné iniciativy za nekuřáctví. Sama věnovala problematice VII. Květinový den v r. 2003, kdy se soustředila na ženy. Přes 800.000 letáků bylo rozdáno spolu s květem měsíčku lékařského a byly popularizovány protikuřácké nálepky.
Jsme si vědomi, že protikuřácká výchova je během na dlouhé trati. Že lze dospět k úspěšným výsledkům dokumentují statistiky ve Finsku, kde kouří 18 % mužů a 20 % žen.
Vedle výchovných akcí lze dosáhnout úspěch pouze ve spolupráci s legislativními a státními orgány.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005