LINIE METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU – BIOLOGICKÁ LÉČBA AVASTINEM + PACLITAXEL

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 149

Autoři: MUDr. Marta Ročárková

Popis případu:

Pooperačně indikována 1. linie metastatického karcinomu prsu – biologická léčba Avastinem + paclitaxel. Jednalo se o metastatické postižení, navíc u triple-negativní pacientky. 1–5/ 2012 bylo podáno 6 cyklů léčby 1. linie metastatického karcinomu prsu – kombinace Avastin + paclitaxel D1 + D15 a 3 týdny v doporučených dávkách. Pacientce byly k chemoterapii profylakticky podávány růstové faktory. Nedošlo k projevům hematologické toxicity a GIT toxicita nebyla prakticky žádná. Po 5. cyklu ve 4/ 2012 se objevily projevy neurotoxicity gr. 1–2 v DK. Kontrolní PET/ CT v 5/ 2012 neprokázalo žádné ložisko viabilní neoplazie. V 5/ 2012 podán poslední, 6. cyklus kombinace Avastin + paclitaxel. Od 6/ 2012 pacienta pokračuje ve 3W aplikaci Avastinu v monoterapii. Po vysazení paclitaxelu postupně úprava neuropatie v DK. Léčbu Avastinem v monoterapii toleruje velmi dobře, jen sporadicky drobné epistaxe, tyto ale mívala již v minulosti před zahájením léčby. V 9/ 2012 se opět vrátila do zaměstnání. Pacientka (triple-negativní) je nyní 2,5 roku od  diagnózy onemocnění, rok od operace plicní metastázy a 12. měsíc na terapii Avastinem, 6krát kombinace s paclitaxelem, nyní 3W monoterapie, je bez známek progrese či generalizace onemocnění. PS 0, pokračuje v původním zaměstnání.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014