Lobulární karcinom prsu u muže.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 06. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 044

Autoři: MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

   Karcinom prsu u muže je raritní onemocnění s incidencí přibližně 44 nových pacientů ročně (0,88 na 100 tis. mužů) a tvoří pouze 0,13 % zhoubných nádorů. V našem sdělení popisujeme kazuistiku pacienta s lobulárním karcinomem prsu.

   62-letý pacient se v dubnu 2004 dostavil na vlastní žádost ke konzultaci do MOÚ pro nádor pravého prsu. Biopsie z rezistence v pravém prsu i z extirpované uzliny nadkličku byla zhodnocena jako infiltrující lobulární karcinom. Druhé patologické čtení v MOÚ bylo zcela v souladu s původním čtením. Doplněn kompletní staging, včetně FLOW periferní krve a v 5/2004 byla zahájena paliativní chemoterapie režimem FEC 75 s efektem kompletní remise. Pro progresi onemocnění v 3/2008 byl pacient posléze léčen paliativní chemoterapií Taxotere a XENA.

   Vzhledem k atypickému průběhu onemocnění byla v 7/2009 extirpována uzlina v pravé axille s překvapivým nálezem Non- Hodgkinova B-lymfomu, folikulární. Byla revidována i primární histologie z roku 2004 a onemocnění bylo překlasifikováno na non-hodgkinský lymfom B-řady, folikulární G1, s folikulárním a difusním typem růstu.

   Pacient byl odeslán na specializované pracoviště, kde podstoupil chemoterapii 6x R-COP + 2x Rituximab a bylo dosaženo minimálně parciální odpovědi. Ale již za půl roku v 9/2010 byla dle PET/CT vyšetření zjištěna lokální progrese onemocnění. Pacient proto podstoupil paliativní radioterapie na retrokrurální infiltrát v dávce 33Gy. Kontrolní PET/CT vyšetření v 3/2011 ukázalo regresi infiltrátu a vymizení metabolické aktivity. Dle kontrolního PET v 1/2012 trvá remise onemocnění a pacient je nadále sledován.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012