Logoterapia v kontexte paliatívnej starostlivosti zameranej na pozostalých

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Psychologie v onkologii

Téma: Psychologické aspekty paliativní péče

Číslo abstraktu: 51

Autoři: Mgr. Dušana Pčolková; Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, Ph.D. etPhD.

  Využitie logoterapie v paliatívnej starostlivosti sa ukazuje ako široko spektrálne. Prekračuje hranice období prae finem a in finem, v ktorých sa ocitá sám zomierajúci a siaha až do obdobia post finem, kde centrom logoterapeutického prístupu už nie je zomierajúci, ale jeho rodina, priatelia, blízki príbuzní – teda pozostalí. Tí práve v období akútneho smútku neraz čelia otázkam volajúcim po zmysle. Ani témy obsiahnuté v logoterapeutickej tragickej triáde nie sú pozostalým neznáme. Vo chvíľach, keď pátrajú po zmysle utrpenia, snažia sa vysporiadať s prežívanou vinou, či dať zmysel smrti, môže byť pre nich intervencia logoterapeuta nenahraditeľná.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011