Lokální chemoprofylaxe a imunoprofylaxe u nádorů povrchových nádorů močového měchýře.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 199

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.

Úvod
Více než 75% všech nádorů urotelu představují povrchové nádory močového měchýře. Podle schopnosti progrese v kategorii T a G jsou členěny do skupin s nízkým, středním a vysokým rizikem. Rozdělení do skupin vychází z histopatologické klasifikace. Zatímco sledování postižených se zásadním způsobem nemění, je nemocným v závislosti na stupni rizika aplikována lokální léčba. Současné Guidleines EAU předkládají doporučení k adjuvantní terapii po transuretrální resekci. S platnými doporučenými postupy srovnáme naše zkušenosti. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007