Lokální excize nebo radikální výkon u časného karcinomu rekta?

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 038

Autoři: doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Eber; MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.; MUDr. Lukáš Fiala; MUDr. Jan Silák; MUDr. Miloš Pacal

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010