LOKÁLNÍ RADIKALITA RESEKČNÍHO VÝKONU KARCINOMU PANKREATU Z POHLEDU LEEDSKÉHO PROTOKOLU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XIX. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XIX/ 319

Autoři: MUDr. Jan Hlavsa; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; MUDr. Jan Mazanec; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.

 

Radikalita resekce karcinomu pankreatu je kromě chirurgické techniky významně ovlivněna také metodikou histopatologického zpracování a hodnocení resekátu. Zavedení standardizovaného (Leedského) protokolu histopatologického zpracování resekátu pankreatu vedlo k významnému zvýšení četnosti neradikálních (R1) resekcí, dle některých prací až na 80 %. Autoři prezentují vlastní výsledky pacientů po resekci karcinomu pankreatu, u kterých byly resekáty vyšetřeny dle Leedského protokolu a hodnotí prognostický význam jednotlivých resekčních linií

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016