LONG-TERM RESULTS OF REDUCED-INTENSITY ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION FOR 1ST CHRONIC PHASE CML

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1505p

Autoři: MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; Mgr. Ondřej Horký; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008