Lymfedém – komplikácia radiologickej liečby.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: NLZP - blok III

Číslo abstraktu: 054

Autoři: MUDr. Eva Husarovičová, PhD; Marta Poláková; V. Machová

V programu pod názvem Lymfedém – komplikácia radioterapie


Rádioterapia

Liečebná modalita – rieši lokoregionálne rôzne stádia ochorenia

 • Kuratívna – celková eradiácia nádoru

 • Paliatívna – zmiernenie symptómov pokročilého ochorenia


Vplyv RAT na tkanivá tela

 • Akútna toxicita – zmeny na koži (limitujú niektoré druhy metodík fyzioterapie)

 • Neskorá toxicita – trvalý charakter zmien na koži – atrofia, fibróza, poškodenie lymfatických žliaz (môžu byť príčinou vzniku lymfedému a obmedzenia rozsahu pohybu)


Dopad na fyzioterapiu

 • Cviky zamerané na rozsah pohybu (prevencia a liečba) v ramennom klbe

 • Lymfodrenážna gymnastika – zlepšenie drenáže lymfy

 • Liečba lymfedému v 0 (nultom štádiu)


Lymfedém

Vysoko proteínový opuch zapríčinený zníženou kapacitou lymfy a nahromadením sa nadbytočného množstva extracelulárnej tekutiny v interstícií. Je symptómom objemovo-regulačnej poruchy mikrocirkulácie.

Štádiá lymfedému

 • Štádium 0 – latentné

 • Štádium I – spontánne reverzibilné

 • Štádium II – spontánne ireverzibilné

 • Štádium III – lymfostatická elefantiáza

Lokalizácia

Podľa základného ochorenia a miesta radiácie:

 • Krk – tvár, hlava, šija

 • Hrudník a axilla – horná končatina, priľahlý kvadrant hrudníka, chrbta

 • Brucho a malá panva – dolná končatina, brucho, gluteálna oblasť


Fyzioterapia počas radioterapie, latentné štádium

Prvé príznaky – dyskomfort v končatine

 • Bandážovanie krátkoťažným, neťažným ovínadlom

 • Lymfodrenážna gymnastika

 • Antiedematózne polohovanie

 • ? Manuálna drenáž lymfy

Fyzioterapia vo fáze redukcie lymfedému – intenzívna liečba

 • Antiedematózna gymnastika – komplex cvikov so zabandážovanou končatinou

 • Manuálna drenáž lymfy – směr a poradie hmatov orientované na priebeh lymfatického systému

 • Prístrojová kompresia – systém postupne nafukovaných návlekov

 • Viacvrstvová kompresívna bandáž – nízkoťažný materiál, podložky na miesta s väčším polomerom opuchu, mobiderm, 24 hod. denne

Fyzioterapia v udržovací fáze liečby lymfedému

 • Paciet v štádiu remisie

 • Edukovaný o životospráve pacienta s lymfedémom

 • Denne cvičí zostavu lymfodrenážnej gymnastiky

 • Denné nosenie kompresívnych pomôcok

Fáza paliatívnej liečby lymfedému

 • Lymfodrenážna gymnastika – respektovat individuálnu toleranciu na záťaž

 • Antalgické a lymfodrenážne polohovanie

 • Bandáž krátkoťažným ovínadlom

Význam fyzioterapie

 • Znižuje % komplikácií rádioterapiou (lymfedém, znížený rozsah pohybu v ramennom kľbe…)

 • Psychická podpora skupinového cvičenia (prsník)

 • Individuálne rehabilitačné programy s dôrazem na základné ochorenie a toleranciu zmaže

Záver

 • Fyzioterapia neoddeliteľná súčasť komplexnej onkologickej liečby

 • Tímová spolupráca všetkých zúčastnených medicínskych odborov

 • Podchytenie komplikácií v skorých štádiách liečby (lymfedém)

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010