Lymfedém - terapeutické modality

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Nelékařská sekce: III.Blok Diagnostika a léčba lymfedému

Číslo abstraktu: 050

Autoři: MUDr. Eva Husarovičová, PhD; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Váléria Husarovičová

Lymfatický opuch hornej končatiny je jednou s najčastejšich komplikácií operačnej liečby karcinómu prsníka. Podľa údajov z literatúry predstavuje 30-40% z celkového počtu operovaných pacientov / prof. Lohner, USA/.
V prvom roku po operácii alebo rádioterapii vzniká 54% všetkých lymfedémov.
Naše skúsenosti potvrdili, že skorá diagnostika a liečba je dôležitá a prináša výrazný efekt redukcie lymfedému. Z 98% je liečba konzervatívna.Výskyt lymfedému hornej končatiny závisí od:
 • rozsahu operačného zákroku
 • vytvorenia fibrotických zmien
 • interakcie lymfetických ciev
 • spojenia lymfetických teritórií
 • pooperačných komplikácií
Náhodne vybraný súbor pacientov z ambulancie FRO za prvý polrok 2005 predstavoval 180 pacientov po operácii karcinómu prsníka. Z tohto počtu bolo 48 pacientov po mastectómii a 132 po qudratectómii. Vek pacientov od 32 – 64 rokov.
Sledovaný bol vznik lymfedému od operačného výkonu a jednotlivé štádia lymfedému. Všetci pacienti absolvovali liečbu chemoterapiou a rádioterapiou.
Do prvého štádia lymfedému – latentného (subjektívne ťažkosti – pocit napätia, bolesti, tlaku a plnosti končatiny, bez viditeľného opuchu) bolo zaradených 100 pacientov.
V druhom štádiu - reverzibilný lymfedém (opuch sa zvýrazňuje záťažou, polohovaním ustupuje)
sme diagnostikovali 70 pacientov.
Do tretieho štádia – iverezibiliného lymfedému bolo zaradených 8 pacientov. V štvrtom štádiu lymfedému – elefantiáza boli diagnostikovaní dvaja pacienti. Pacienti boli zaradení do liečby kompresívnou presoterapiou:
 • manuálna lymfodrenáž
 • prístrojová kompresia
 • kompresívna bandáž
 • antiedematózna gymnastika
Redukcia lymfedému závisí od
 • od stupňa postradiačných zmien
 • od stupňa zmien v podkoží

 • od dĺžky trvania opuchu
 • od spolupráce chorého

 • od lokalizácie fibrotických zmien
Cieľ liečby lymfedému :
 • aktivácia kapilárnej lymfaticke pumpy
 • redukcie lymfedému
 • lokálne zmiernenie bolesti

 • zväčšenie rozsahu pohybu v priľahlých kĺboch

 • zabránenie malignej progresie lymfedému
Liečbu lymfedému rozdeľujeme do dvoch fáz:
 1. Fáza redukcie lymfedému
 2. Fáza stabilizácie lymfedému
Zo štúdii vyplýva, že vďaka spolupráci odborníkov jednotlivých medicínskych odborov, sme diagnostikovali a liečili 170 pacientov v prvom a druhom štádiu lymfedému s následnu dispenzárnou starostlivosťou.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006