Lymfoproliferativní choroby a solidní nádorová duplicita

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Diagnostika a léčba maligních lymfomů

Číslo abstraktu: 026

Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Josef Karban, CSc.; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; MUDr. Jan Straub; MUDr. Magda Šišková, CSc.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Michaela Matoušková; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.


Datum přednesení příspěvku: 13. 10. 2007