Lymfoscintigrafie prostaty.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 138

Autoři: Zdeňka Ďulíková; Rudolf Kučera

   V roce 2011 bylo zavedeno do praxe na oddělení Nukleární medicíny Masarykova onkologického ústavu v rámci výzkumného projektu „Biopsie sentinelové uzliny u nádorů prostaty“ nové vyšetření – lymfoscintigrafie prostaty. Pánevní lymfadenektomie je operační výkon, při kterém se odstraňují mízní uzliny podél velkých cév v pánvi. Ke snížení výskytu nežádoucích účinků, které s sebou lymfadenektomie přináší a s cílem omezit rozsah operace, byl vyvinut koncept sentinelové uzliny. Předpokládá se, že pokud je první spádová (sentinelová) uzlina negativní, tak jsou i ostatní spádové uzliny bez nádoru a je možno odstoupit od rozšířené lymfadenektomie. U nádorů prostaty se den před operací vstříknou 2 ml radioaktivně značené látky (Nanokoloid značený 99mTc) do prostaty, pak proběhne s odstupem 1 až 3 hodin zobrazovací vyšetření (planární scintigrafie). Následující den proběhne operace, během níž se vyhledává pomocí gamasondy uzliny, ve kterých se zachytila radioaktivně značená látka. Tyto uzliny jsou považovány za „sentinelové“ a odesílají se k podrobnému histologickému vyšetření.

   Cíl

Seznámení odborné veřejnosti s touto vyšetřovací metodou a jejím přínosem.

   Metoda

Podrobný popis vyšetření lymfoscintigrafie prostaty v rámci celého procesu.

   Výsledky

Přínosem studie pro pacienty do budoucna je možnost vyhnout se odstranění všech pánevních uzlin (pánevní lymfadentektomii), pokud sentinelová uzlina bude při vyšetření bez nádoru.

   Závěr

Při vyšetření sentinelové uzliny nalézáme uzliny, u kterých je největší riziko nádorového postižení a tyto uzliny jsou patologem podrobněji vyšetřeny pomocí speciálních metod. Tímto způsobem je větší šance zachycení metastáz, které by při běžné pánevní lymfadenektomii mohly zůstat nerozpoznány.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012