Lysofosfatidová kyselina u pacientek s ovariálním karcinomem

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 04. Biologie nádorů

Číslo abstraktu: 031

Autoři: MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.; Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.; doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.; L. Hanousek

Lysofosfatidová kyselina (LPA, 1-acyl-2-lyso-snglycero- 3-fosfát) je nejjednodušší formou fosfolipidu. Její koncentrace v plazmě je fyziologicky velmi nízká a má vícečetný efekt na ovariální nádorové buňky. Korelace mezi hladinou LPA v plazmě, začátkem a progresí ovariálního karcinomu se ukazuje neobvykle vysoká. Cílem projektu je zefektivnění diagnostiky ovariálního karcinomu a umožnění záchytu časných stadií tohoto novotvaru. V roce 2003 jsme ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové zavedli metodiku stanovení hladiny LPA. Venózní krev byla odebrána u 93 pacientek – 29 pacientek s ovariálním karcinomem (OC), 66 pacientek bez ovariálního karcinomu. Stanovení hladiny LPA pomocí vysokoúčinné kapilární elektroforézy s nepřímou UV detekcí umožňuje zhodnocení jednotlivých subtypů lysofosfatidové kyseliny. Ve skupině pacientek s ovariálním karcinomem (n=29) jsme zjistili signifikantně vyšší hodnoty všech podtypů lysofosfatidové kyseliny: LPA – S-1- stearoyl-2-hydroxy-sn-glycerofosfatidová kyselina (med 2,9 µmol/l, min 0,7 µmol/l, max 24,8 µmol/l, p<0,001), LPA – O-1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycerofosfatidová kyselina (med 2,8 µmol/l, min 0,2 µmol/l, max 7,6 µmol/l, p<0,001), LPA – P-1-palmitoyl-2- -hydroxy-sn-glycerofosfatidová kyselina (med 6,4 µmol/l, min 1,9 µmol/l, max 19,1 µmol/l, p<0,001), LPA – M-1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glyceropfosfatidová kyselina (med 2,5 µmol/l, min 0,1 µmol/l, max 10,7 µmol/l, p<0,001), suma lysofosfatidové kyseliny (med 19,9 µmol/l, min 4,5 µmol/l , max 42,7 µmol/l, p<0,001). Statisticky významně nižší hodnoty jsme diagnostikovali u pacientek bez patologie na obou ovariích (n=35): LPA – S-(med 0,7 µmol/l , min 0,1 µmol/l , max 11,3 µmol/l, p<0,001), LPA – O-(med 0,2 µmol/l, min 0 µmol/l, max 7,6 µmol/l, p<0,001), LPA – P-(med 1,2 µmol/l, min 0,5 µmol/l, max 6,5µmol/l, p<0,001), LPA – M-(med 0,1 µmol/l, min 0,03 µmol/l, max 7,0 µmol/l, p<0,001), suma lysofosfatidové kyseliny (med 2,6 µmol/l, min 0,9 µmol/l , max 22,9 µmol/l, p<0,001). Hodnoty lysofosfatidové kyseliny u pacientek s histologicky potvrzenou benigní ovariální cystou (n=20) byly také statisticky významně nižší v porovnání s pacientkami s ovariálním karcinomem. Dosavadní výsledky ukazují lysofosfatidovou kyselinu jako perspektivní nádorový marker u pacientek s ovariálním karcinomem.

Práce je podporována IGA MZCR 7666-3

viz též Klin Onkol 19, 2006, 2: 143-146

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005