MALIGNÍ MELANOM PATY - NAŠE ZKUŠENOSTI S CHIRURGICKOU LÉČBOU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: XVI. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XVI/59

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Jana Mergancová; MUDr. Mária Hácová; MUDr. David Stuchlík

Uvádíme pět případů maligního kožního melanomu v oblasti paty u pacientů operovaných na našem pracovišti v letech 2011-2015. Jde o tři muže a dvě ženy stáří 48-67 let. Prvního pacienta jsme řešili v roce 2011 amputací v bérci pro vícečetná satelitní ložiska v celkovém rozsahu plochy cca 8 x 6 cm, u dalších čtyř pacientů jsme provedli radikální excisi bez uzávěru defektu. Všichni čtyři takto léčení pacienti se zhojili vygranulováním a epitelizací s výborným celkovým efektem. U čtyř pacientů s Breslow 2,4-8 mm jsme vyšetřili sentinelovou uzlinu, přičemž u tří následovala pro pozitivitu sentinelové uzliny exenterace inguiny. Všechny uvedené případy pacientů dokumentujeme fotografiemi z operačního sálu i z následného průběhu dalšího hojení a postupného uzavírání defektu. Diskutovány budou možné komplikace.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016