MALIGNÍ NÁDORY SRDCE - RARITNÍ ONEMOCNĚNÍ V OBRAZOVÝCH KAUZISTIKÁCH

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Sarcom

Téma: XXI. Nádory skeletu a sarkomy

Číslo abstraktu: XXI/197

Autoři: MUDr. Jiří Vašina; MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Řehák

Maligní nádory srdce jsou raritními onemocněními. Z primárních maligních tumorů srdce bývají nejčastější různé varianty sarkomů. Od roku 2010 bylo na Oddělení nukleární medicíny MOÚ provedeno FDG PET/CT vyšetření třem pacientům s maligními nádory srdce. PET/CT snímky těchto pacientů ukazují možný obraz u angiosarkomu a synovialosarkomu srdce.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016