Maligní schwannom retroperitonea.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Sarcom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 188 (p280)

Autoři: MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.; MUDr. Lukáš Holub; prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.; MUDr. Khaleda Baker

Úvod
Retroperitoneální maligní schwannom tvoří 0,01% retroperitoneálních nádorů s přežitím 5 roků méně jak 50% pacientů po radikální extirpaci(3).
RA: bez maligních onemocnění a pozoruhodností OA: stav po zánětu mozkových blan před 50 lety, hypochromní anemie, jinak se s ničím neléčil. Nekuřák, bez abusu návykových látek. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007