Maligní tumor z periferního nervu v axile – kazuistika.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 204p

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Jana Mergancová; MUDr. Mária Hácová

Nádory periferních nervů tvoří méně než 5% nádorů na končetinách. Jedná se o poměrně málo frekventní nádorové onemocnění. Maligní nádory z periferního nervu se chovají agresivně, často metastazují. Asi 2/3 vznikají malignizací neurofibromu. K vyšetřovacím metodám patří UZ měkkých tkání, CT nebo MR zaměřená na oblast resistence. Možnost operačního řešení záleží na velikosti, typu a lokalizaci nádoru.

Uvádíme kazuistiku 50ti letého muže, který asi měsíc pozoroval zvětšující se resistenci v pravé axile. Dle punkční biopsie z nádoru byl diagnostikován maligní nádor z pochvy periferního nervu (pleomorfní varianta epiteloidního typu). Na CT pravé axily byl popsán ohraničený útvar velikosti 6 x 5 x 2,5 cm bez patologického nálezu na plicích či mediastinu. CT břicha prokázalo ložiska v játrech, která dle MR odpovídala hemangiomům a jaterním cystám. Měsíc od začátku vyšetřování jsme pacienta operovali – provedli jsme exstirpaci tumoru s exenterací axily vpravo. Tumor byl velikosti až 6 cm a vycházel z interkostobrachiálního nervu.

Kazuistiku doplňujeme peroperační fotodokumentací a histologickým vyšetřením nádoru.

Tumor byl ohraničený, dobře uvolnitelný a vycházel z interkostobrachiálního nervu, takže i přes poměrně velký rozměr nádoru nemá pacient pooperačně žádný neurologický deficit.

Až další průběh ukáže, zda bude nádor místně recidivovat nebo vytvoří vzdálené metastázy. Zvažujeme ještě adjuvantní radioterapii axily.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011