Malignizace implantované tkáně adenomu rekta v sakrální oblasti.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: XXX. Kasuistiky

Číslo abstraktu: 272

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Vacek

Uvádíme kazuistiku muže, který v 4/89 ve 38 letech prodělal transkokcygeální excisi stěny rekta s adenomem histologie benigní.
4/96 - 7 let od této operace zjištěna rezistence v oblasti sakra v podkoží v místě jizvy po transkokcygeálním operačním přístupu. Při operační revizi částečně odstraněn cystický útvar s rosolovitou hmotou -histologicky cysty se střevní výstelkou a produkcí hlenu. Nález střevního epitelu v této nezvyklé lokalizaci byl hodnocen jako nádorový proces spíše maligní povahy a byla indikována radioterapie sakrální oblasti.
Od té doby opakovaně excise cystických útvarů stále v lokalizaci kostrče a sákra, provedena i resekce zbytku kostrče. Histologie stále benigního vzhledu struktury tubovilosního adenomu původně sliznice tlustého střeva s dysplasií low-grade stupně.
Za 17 let od první operace 5/06 cysty již prokazatelně nádorové maligní povahy : dobře až středně diferencovaný gelatinozní adenokarcinom.
Pacient byl opakovaně operován, podstoupil 2 x radioterapii, radiofrekvenční ablaci (RFA) ještě v době benigní povahy cyst se záměrem zlikvidovat střevní výstelku a tím i zabránit zvětšování cyst produkcí rosolovitých hmot. Po průkazu malignity pak podávána chemoterapie -Xelloda. Celá oblast cyst odstraněna 1/07 s ponecháním otevřené rány, na spodinu aplikována radioterapie. 6/07 provedena laloková plastika k zakrytí defektu v sakrální krajině.
Sledován po celých 19 let. Cenná se ukázala hladina CEA v séru, která vždy zareaguje na recidivu onemocnění.
Po celou dobu nebyl nikdy prokázán karcinom rekta ani malignita zbylého tračníku, ani jiné nádorové metastázy viscerální, či ve skeletu. Gelatinozní karcinom vznikl jen v místě operační jizvy po transkokcygeálním přístupu zřejmě při implantaci tkáně vilozního adenomu rekta.
Bohužel při následných operacích byly části střevního adenomu nadále implantovány podél gluteálních svalů až k trochanteru major vlevo a následně došlo k malignizaci procesu.
Disperzní rozsev je patrný již na MR 12/04 produkce hlenu v cystičkách je na MR dobře patrná.
Nyní 57-letý muž je 2 roky v invalidním důchodu, chodící, velmi dobře spolupracující.
Kazuistika je dokumentována peroperačnímu fotograřemi, fotograřemi preparátů, CT a MR vyšetřeními a histologickými vyšetřeními včetně imunohistochemického, grafickým znázorněním sledování hladin CEA v séru.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008