Mammotom v diagnostice lokoregionální recidivy karcinomu prsu v terénu postradiačních a postoperačních změn

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P004

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.

Diagnostika recidivy v prsu po konzervativním chirurgickém výkonu a po následné radioterapii může být vzhledem k pozdním změnám značně obtížná. Radiodiagnostické metody v případě nutnosti odlišení časné recidivy a jizvy jsou méně spolehlivé než v prsu bez předchozí traumatizace, palpační nález může být silně zavádějící,nicméně odlišení benigní a maligní lese má pro pacientku zásadní význam. Jednou z možností přesné diagnostiky histologické diagnostiky malých maligních lesí je i stereotaktická biopsie prsu.

Metoda:
Mammotome - systém pro minimálně invazivní vakuovou biopsii z prsu Poprvé uvedena v USA 1995, za 9 let provedeno již 2 000 000 biopsií v ČR 7 pracovišť lze použít pod kontrolou sono (hand held) nebo stereotaxeZávěrem
Vakuová biopsie prsu mamotomem je významným nástrojem moderní mammologické diagnostiky u pacientek s nehmatnými lézemi prsu. Usnadňuje diagnostiku a urychluje další léčbu (většinou ablace tj.mutilizační výkon) tím, že potvrdí recidivu malignity a není nutno čekat na další vývoj nejasného nálezu zobrazovacích metod.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006