Mammotomie – vakuová biopsie (VAB, vacuum assisted biopsy) v České republice

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 001

Autoři: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; M. Šťovíčková; MUDr. Miloslava Hlaváčková; MUDr. Monika Schneiderová; Z. Mutina; MUDr. Hana Říčková; MUDr. Dana Houserková, Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; J. Vedralová

Mamotomie – biopsie prsu za vakuové asistence

Diagnostické využití je hlavním cílem metody – doplňuje či v některých případech nahrazuje dosud užívané postupy, zejména core biopsii
Terapeutické využití mamotomie lze očekávat v užších indikacích :

a) Při stereotaktickém zaměření (ST mammotome)– clustry kalcifikací, jejichž vyjmutí pomocí vakuové biopsie ukončí dlouhodobou dispenzarizaci
b) Při zaměření ultrazvukem (hand held mammotome,HH) – odstranění lézí, kde jechirurgický přístup málo efektivní nebo zbytečně devastující – sklerozujícíc jizvy, papilomy.Podíl mamotomie s vakuovou asistencí na bioptických metodách vychází z indikačních kriterií.

1. PRIMÁRNÍ INDIKACE K VAKUOVÉ BIOPSII

Mammotomie prováděná pod stereotaktickou kontrolou (ST)
  • Nejdůležitější indikací je lokalizace a vyjmutí okrsku podezřelých mikrokalcifikací.
  • ST mammotomie umožňuje nejen vyjmutí okrsku mikrokalcifikací ale rovněž trvalou lokalizaci ložiska původního shluku mikrokalcifikací) pomocí vloženého zobrazitelného klipu na konci výkonu (eventuální následný chirurgický výkon při prokázaně benigní etiologii z terapeutického důvodu).
  • ST mamotomie může být provedena i u podezření na minimální ložisko, které neobsahuje mikrokalcifikace ale které je nezobrazitelné sonograficky, např. sklerozující jizva. Tyto indikace budou spíše vzácné.

Mammotomie prováděná za UZ kontroly (hand held,HH)

  • HH mammotomie nahradí core biopsii prováděnou free hand, kdy je z anatomických důvodů bezpečnější, než užití core biopsie.
  • HH mammotomie by měla být provedena u solidních ložisek jen tehdy, mají-li, současně benigní i maligní rysy. Cílem je zisk reprezentativního objemu tkáně z ložiska a potvrzení benignity ložiska. Při potvrzení benignity není provedena chirurgická exstirpace ani není plánována častější dispenzarizace – návrat do screeningu.
  • HH mammotomie je indikována při nálezu neurčité hmatné či nehmatné léze, jejíž diferenciální diagnostika je: hormonální uzel, zánětlivé ložisko, karcinom. Tato situace nastává nejčastěji u mladých žen, které ještě nerodily a kde je otevřená biopsie zejména nežádoucí
  • HH mammotomie pod sonografickou kontrolou nahrazuje core biopsii při nálezu ložisek, která jsou pro svou malou velikost core biopsií těžko zasažitelná..
  • HH mamotomie se významně uplatní v diagnostice recidivujícího onemocnění Ca prsu. U nemocných po prodělané léčbě Ca prsu je mammotomie přínosná zejména pro velký objemový zisk, je tím minimalizována možná falešná negativita..


2. SEKUNDÁRNÍ INDIKACE K VAKUOVÉ BIOPSII

Mamotomie nahradí jednodušší core biopsii:
  • Při nejasném výsledku core biopsie
  • V případě, kdy je core cut biopsie z různých důvodů neproveditelná

nastavování pravidel, předávání zkušeností:
ATOM
AkTuálně O Mamotomii“
pracovní seminář mamotomujících screeeningových center o současném stavu mamotomie v České republice
Brno 1.4.2004
Brno 10.11.2005Celkem v České republice
Od roku 2003 do 11.10.2005 provedeno
CÍL
Vakuová biopsie, ať už prováděná pod UZ kontrolou nebo při stereotaktickém zaměření má přinést a již dle auditu screeningových center přináší zvýšení podílu minimálních karcinomů (in situ, T1a, T1b)

ZÁVĚR
Je nezbytné, aby maximum žen ve věku odpovídajícímu screeningovému navštívilo akreditovaná centra pro screening nádorů prsu. Všechna centra mezi sebou spolupracují a odesílají ženy, které potřebují ke stanovení diagnózy VAB do mamotomujících center.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006