Mamografický screening v ČR.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIII. Radiologická a klinická diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 118

Autoři: J. Fráňová; M. Högerová

Úvod
V ČR onemocní karcinomem prsu každoročně více než 4600 žen a přes 2000 z nich na následky tohoto onemocnění umírá.
Ve věkové kategorii 20-54 let je karcinom prsu nejčastější příčinou úmrtí u nás a incidence onemocnění stále stoupá.
Protože pravá příčina onkologických onemocnění nebyla dosud zcela objasněna, nejúčinnější metodou, jak snížit počty nemocných, jsou pravidelná preventivní vyšetření – neboli screening. Tyto preventivní programy mají za úkol zachytit přednádorové stavy a u již probíhajícího onkologického onemocnění pak diagnostikovat jeho rané stádium, pro něž je charakteristická velmi dobrá odpověď na léčbu, nízké procento recidiv a vysoká pravděpodobnost úplného vyléčení. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007