Management gynekologických nádorů během těhotenství

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Recidivující karcinom hrdla a těla děložního a varia

Číslo abstraktu: 37

Autoři: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; MUDr. Marek Pluta, Ph.D.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; MUDr. Hana Stankušová, CSc.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Cíle
Diagnostika malignity během těhotenství se v současnosti stává stále aktuálnějším problémem. Gynekologické nádory patří v této skupině mezi nejčastější. Cílem práce je podat přehled aktuálních doporučení k možným terapeutickým přístupům včetně popisu vlastního souboru.


Metody
V období mezi 2002 a 2011 bylo na Gynekologicko-porodnické klinice UK 2.LF a FN v Motole léčeno 47 žen, u kterých byla diagnostikována malignita v těhotenství, z toho 14 případů karcinomu prsu, 16 karcinomu děložního hrdla a 5 karcinomu vaječníku. Operace s cílem odstranit zhoubný nádor v průběhu těhotenství byla provedena u 20 pacientek.
Chemoterapie během těhotenství byla podána v 11 případech, radioterapie v 1 případě.
U 11 pacientek bylo zvoleno ukončení těhotenství formou potratu.


Výsledky
V současné době je možné v mnoha případech zvážit zachování těhotenství. Operace by měly být indikovány po 12. týdnu těhotenství. Systematická lymfadenektomie je proveditelná do 20. týdne těhotenství. Vybranou chemoterapii lze aplikovat ve II. A časném III. trimestru. Je nutné zachovat odstup 3 týdnů od poslední chemoterapie do porodu.
Radioterapii lze indikovat jen ve vzácných případech. S výjimkou karcinomu děložního hrdla a vulvy lze zvolit spontánní porod. Dlouhodobé sledování těchto případů by mělo zahrnout kromě sledování a následné léčby pacientek i pravidelné kontroly dětí, které byly intrauterinně ovlivněny protinádorové léčbě.


Závěr
Je nezbytná mezioborová spolupráce a zvláště pak centralizace těchto žen do spolupracujícího onkogynekologického a perinatologického centra.

Sborník

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2012