Management ošetřování chronické rány u Dg C50

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Nelékařská sekce: II.Blok Ošetřovatelská péče postiradiačních reakcí včetně jejich prevence

Číslo abstraktu: 045

Autoři: Libuše Hašková; Zuzana Sýkorová

rána způsobená maligní chorobou :
 • následek maligního procesu
 • vyhojení je málo pravděpodobné
 • nepravidelný tvar rány
 • nestejná hloubka rány
 • kontaminace rány
 • fibrinové nálety

 • nekrózy
 • kontaktní krvácení

Kazuistika I.


symptomy provázející chronickou ránu :
 • exudát
 • zápach
 • bolest

Exudát
 • zatěžující příznak
 • stanovení množství sekretu
 • charakter sekretu
 • z optimální převazový materiál
 • optimální interval převazů

Algináty

 • vyrábějí se z mořských řas a většinou se používají na vyplňování hlubokých ran, mají hemostatický účinek a vysokou absorpční schopnost
 • KALTOSTAT, SUPRASORB-A, CUTINOVA, CAVITY, SORBALGON, MELGISORB
Zápach
 • nekroza, rozpad tkáně
 • bakterie v ráně
 • sociální izolace pacienta
 • handicap ve vykonávání denních činností
 • speciální krytí absorbující zápach
 • optimalizace výměny krytí
 • další dporučení
Aktivní uhlí
 • používá se do obvazových materiálů, které mají neutralizovat zápach, redukují exudaci, eliminují bakteriální kontaminaci rány

 • VLIWAKTIV, ESTEX, ACTISORB-plus
Gely

 • používají se k odstranění odumřelých tkání, k čištění rány
 • NU-GEL, INTRASITE GEL, HYPERGEL, SUPRASORB-G, FLAMIGEL, FLAMINAL, FLAMINAL-HYDRO
Bolest
 • zhoršuje kvalitu života
 • přítomna při vzniku rány
 • výskyt a stupeň souvisí s vývojem rány
 • lokalizace bolesti v ráně i okolí
 • preventivní analgezie před převazem
 • atraumatický převazový materiál

Pěny

 • jsou obecně velmi silně nasákavé, mají adhezivní okraje, jsou bariérou proti infekci, podporují granulaci a epitelizaci
 • SUPRASORB-M, SUPRASORB-P, ALLEVYN, MEPILEX, MEPILEX BORDER, TRANSFER
Zásady při převazu :
 • zajistěte intimitu pro pacienta
 • zajistěte klid pro výkon sestry
 • promyslete přípravu pomůcek (stolek)
 • promyslete postup (potřeba asistence)
 • zvažte použití preventivní analgezie
 • vysvětlete postup pacientce
 • zajistěte pohodlnou převazovou polohu
 • citlivě odstraňujte původní krytí
 • udržujte verbální kontakt
 • dokumentujte

Praktické provedení převazu:
 • toaleta rány (oplach – dezinfekce)
 • ošetření okolí rány
 • ošetření vlastní rány
 • edukace pacienta
 • dokumentace rány

Děkuji za pozornost

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006