Mechanismus cytotoxicity polymerních konjugátů na bázi HPMA je ovlivněn jejich internalizační drahou a intracelulárním osudem.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 02. Molekulární podstata účinku a toxicity polymerních protinádorových léčiv

Číslo abstraktu: 005

Autoři: O. Hovorka; J. Strohalm; V. Šubr; K. Ulbrich; prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

Polymerní konjugáty na bázi N-(2-hydroxypropyl) methacrylamidu nesoucí cytostatikum doxorubicin představují novou generaci protinádorových léčiv. Přestože některé konjugáty již vstoupily do fáze klinických testů, přesný mechanismus jejich účinku je stále nejasný. Dva základní typy konjugátů se odlišují způsobem vazby doxorubicinu k polymerní kostře: a) konjugáty nesoucí doxorubicin navázaný proteolyticky štěpitelnou vazbou, b) konjugáty nesoucí doxo-rubicin navázaný hydrolyticky štěpitelnou vazbou. Štěpitelnost polymerních konjugátů nesoucích doxorubicin navázaný proteolyticky štěpitelnou vazbou, byla dříve považována za podmínku jejich účinnosti. Dnes víme, že jejich účinek není vázán na štěpitelnost a ani vstup konjugátů do buněk není vázán na aktivní transportní mechanismy jak bylo předpokládáno. Tato léčiva pronikají do buněk velmi rychle(v řádu sekund) a akumulují se ve všech membránových strukturách a způsobují tak poškození membránové integrity. Naproti tomu hydrolyticky štěpitelné konjugáty jsou internalizovány aktivními mechanismy, štěpeny kyselým pH v endozómech a uvolněný doxorubicin proniká do jádra, kde interkaluje do jaderné DNA.


Práce na tomto projektu je podporována grantem GAAV A400200702.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007