Mediastinální lymfadenektomie v chirurgii plicních metastáz

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Hrudní chirurgie

Číslo abstraktu: 020a

Autoři: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.; MUDr. Adam Peštál; Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.; MUDr. Martin Veselý, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Chovanec; MUDr. Marek Szkorupa; doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009