Medicínské a ekonomické konsekvence při stanovení sentinelové uzliny u karcinomu prsu

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P013

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

Autoři uvádějí:
 • a) indikační kritéria pro vyšetření sentinelové uzliny (SU).

  • časné stadium choroby: T1-2 N 0 – 1a MO

  • předoperačně potvrzený invazivní karcinom

  • nemulticentrický karcinom

  • zvětšená a nesuspektní max. 1 uzlina

  • primární chirurgická léčba (ne po NCHT)

  • jistota, že SU byla nalezena (dle scintigrafie označené místo SU a scintigrafická pozitiva odstraněné uzliny, modré zbarvení)

  • předchozí souhlas pacientky s postupem

 • b) vlastní pracovní postup – který se v zásadě neliší od standardního postupu
  označení SU ( označení koloidem a patentní modří, nezbytná navigace na vlastní
  tumor a lymfatický systém). Vyčkávají však vždy na definitivní histologické vyšetření
  SU a při pozitivitě SU následuje teprve ve druhé operační době exenterace axily.
 • c) ekonomický rozklad celého výkonu a hodnotí z ekonomických hledisek
  nezbytně vyžádanou péči na oddělení nukleární medicíny, u RTG diagnostika a
  patologa. Z hlediska ekonomiky provozu chirurgického pracoviště je jednoznačně
  výhodnější provádět dvoudobou operaci, tedy bez vyšetření SU rychlou biopsií.
  Rozdíl proti jednodobému a dvoudobému procesu činí rozdíl 1192 bodů ve prospěch
  chirurgického pracoviště.Výhoda uvedeného postupu pro:
 • a) patologa

  • odpadá časový stres

  • je možno vyšetřit více řezů, provést kvalitnější a podrobnější vyšetření

  • uchování materiálu pro další zpracování

 • b) zdravotní pojišťovnu

  • ¾ pacientek mají při negativní SU levnější o 2254 bodů (doba čekání na rychlou biopsii v celkové anestezii + vlastní rychlá biopsie)

  • ¼ pacientek s pozitivní SU má dvoudobý výkon dražší pouze o 218 bodů

 • c) chirurga

  • operování bez časového stresu

  • účelnější využití operačních sálů

  • výhodnější bodové zhodnocení chirurgické práce

  • při kalkulaci s vyžádanou péčí se dostane chirurgické pracoviště z negativních čísel do „bodového zisku“

 • d) pacienta

  • pacientka podepisuje souhlas s odstraněním SU

  • odpadá nové zklamání a stres při zjištění mikrometastáz, které nejsou v rychlé biopsii zpravidla zachyceny

Závěr
Autoři se shodují, že vyšetření SU u časných stádií C50 je jednoznačným klinickým
přínosem. Vyčkání na definitivní histologické vyšetření SU je výhodnější pro pacientku i
pracoviště.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005