MENINGEOM JAKO NEMALIGNÍ HISTOLOGICKÁ LÉZE S POZVOLNA PROGREDUJÍCÍM ZÁVAŽNÝM KLINICKÝM PRŮBĚHEM - KAZUISTIKA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XVI. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: 187

Autoři: MUDr. Václav Vybíhal; MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.; MUDr. Miloš Duba

Východiska:

Meningeomy jsou v převážné většině histologicky benigní léze, které postihují především starší pacienty. Někdy se šíří podél kosti, kterou destruují, ale také mohou zapříčiňovat vznik hyperostózy.

Popis případu:

Pacientce jsou ve věku 27 let diagnostikovány dva meningeomy. Jeden v zadní jámě lební, který je odstraněn operačně a histologicky se jedná o meningeom WHO gradus I. Druhý meningeom v pravé temporální oblasti je resekován o 3 měsíce později. Podle histologického vyšetření se jedná o atypický meningeom WHO gradus II, který je za měsíc po operaci ošetřen pomocí radioterapie. O jeden rok později je pacientce explantována kostní ploténka po kraniotomii pro osteomyelitidu. Po její sanaci je za 3 měsíce provedena plastika kalvy a za další měsíc je pacientka revidována pro fistulu v jizvě po kraniotomii. Za 2 roky podstupuje další neurochirurgickou operaci pro recidivu nádoru v pravé temporální oblasti. Za další 3 roky je v odstupu jednoho měsíce pacientka operována pro další recidivu nádoru - jak v oblasti zadní jámy lební, tak i v pravé temporální oblasti. Za další rok podstupuje poslední (devátou) neurochirurgickou operaci pro opakovanou recidivu v pravé temporální oblasti. Ve věku 35 let jsou vyčerpány veš­keré možnosti neurochirurgické a onkologické terapie. O 2 roky později přestává rodina zvládat péči o imobilní pacientku, která je po 3 měsících pobytu v LDN přeložena do hospice. Pacientka je léčena symptomaticky včetně adekvátní analgetické terapie. Nezbytná je psychická podpora pacientky a rovněž i její ro­diny. Ve věku 38 let pacientka umírá.

Závěr:

I nemaligní histologická léze jakou je meningeom může mít závažný klinický průběh umocněný dlouhým časo­vým faktorem. Nezbytná je komplexní péče o pacientku včetně psychoterapie.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013