Metastatické postižení mléčné žlázy karcinomem ledviny

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P021

Autoři: MUDr. Filip Čečka, Ph.D.; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Cíle práce: Cílem tohoto sdělení je prezentovat neobvyklý případ metastatického postižení prsu světlobuněčným nádorem z ledviny.

Úvod: Metastatické postižení ženské prsní žlázy je velice vzácné. V současné době je v literatuře zaznamenáno pouze 13 případů karcinomu ledviny metastazujícího do prsu. Anamnéza extramammárního karcinomu může být vodítkem při diagnostice patologických rezistencí v prsu, ale karcinom ledviny může být asymptomatický velice dlouhou dobu a proto sekundární postižení prsu může být dokonce až jeho prvním příznakem.

Kazuistika: Žena M. V. 52 let, u níž byla v roce 1993 provedena levostranná nefrektomie pro Grawitzův tumor. V roce 1996 byla objevena metastáza tohoto nádoru v pravé plíci, provedena resekce. V roce 1998 recidiva metastázy pravé plíce, opět ošetřeno chirugickou resekcí. V září 1998 si pacientka nahmatala suspektní ložisko v levém prsu. Na ultrazvukovém vyšetření bylo zjištěno ložisko „benigního“ vzhledu. Byla provedena chirurgická excize a histologické vyšetření bylo se závěrem metastáza středně diferencovaného světlobuněčného karcinomu ledviny do prsu.

Diskuse: Primární karcinom prsu je běžný tumor, avšak sekundární postižení prsní žlázy extramammárními tumory je velice vzácné. U naší pacientky nebyla diagnostická rozvaha mezi primárním a sekundárním nádorem prsu příliš obtížná, protože u pacientky již byly známé metastázy karcinomu ledviny v jiných orgánech. V případě sekundárního nádorového postižení prsu je metodou volby tumorektomie a systémová chemoimunoterapie. Mastektomie a exenterace axily nejsou nezbytné.

Závěr: Ačkoliv je sekundární nádorové postižení prsní žlázy velice vzácné, je nutné na něj myslet při neobvyklých nebo nejasných histologických nálezech.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006