Metastáza choriokarcinomu do plic

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P018

Autoři: J. Riegl; J. Eim; MUDr. Petr Novák

35-letá pacientka podstoupila revizi dutiny děložní pro spontánní abort. Po revizi došlo k poklesu hCG. Pacientka však bagatelizovala nutnost dalšího sledování hCG až do úplné negativity. Přichází po 9 měsících s pozitivním gravitestem a zájmem o graviditu. Po celých 9 měsíců měla pravidelné menses. Hladiny hCG však stagnovaly, proto byla provedena revize dutiny děložní a dg LSK k vyloučení GEU s negativním výsledkem, hladiny hCG opět stacionární, proto přistoupeno k další dg LSK s připojením také rukou asistované LSK k palpační kontrole dutiny břišní. Opět s negativním výsledkem. Zároveň provedeno CT vyšetření hrudníku - prokazuje metastázu v horním laloku pravé plíce. Předána do péče ÚPMD - ve spolupráci s chirurgii provedena resekce horního laloku pravé plíce a zajištěna chemoterapií. Jednalo se o nediferencovaný typ choriokarcinomu. Závěrem lze shrnout, že je nezbytně nutné sledovat dynamiku hCG až do úplné negativity i při pravidelně probíhajících menses. Negativita laparoskopického nálezu musí pak vést k hledání ebeny. Metastatického ložiska.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006