METASTÁZA KARCINOMU PRSU DO TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P010

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Vacek; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Cíl:
Sdělení 3 kazuistik, kdy primární karcinom mléčné žlázy (C50) metastazoval do extrahepatické oblasti – kolorekta.

Úvod :
Predikční lokalizací vzdálených metastáz C50 jsou kostěný skelet, plíce, centrální nervový systém a játra. Extrahepatické metastázy GIT jsou vzácné. Patolog je zpravidla zjistí až při pitvě zemřelého, resp. z nekropsie (6-18%). Častěji než tlusté střevo bývá postižen žaludek. Zvláště postižení rekta je velice zřídkavé. Časový medián mezi diagnozou a verifikací GIT extrahepatických metastáz je kole 6ti let ( 0,25 – 12,5 roku ). Literatura uvádí pouze kazuistiky nikoliv soubory. Dle literatury převažuje v extrahepatické prezentaci GIT lobulární karcinom nad duktálním.
Symptomatologie metastáz při lokalizaci v kolon či rektu je podobná primárním nádorům v této oblasti. Často bývá pozitivní nález okultního krvácení ve stolici, jindy se metastáza projeví makroskopickou enteroragií či příznaky obstrukce z jejího růstu. Někteří autoři uvádějí spíše symptomatologii podobnou kolitidě. Diferenciální diagnozu mezi mamární a gastrointestinální histopatologií umožní odběr a bioptické vyšetření materiálu (endoskopie, operace). Přínosem je vyšetření bližšího fenotypu nádoru – stav hormonálních receptorů v nádoru, exprese onkogen Her-2-neu imunohistochemickou metodou.
V terapii řešíme situaci individuálně. Pokud je metastáza příčinou náhlé příhody břišní (krvácení, ileus) intervenujeme urgentně chirurgicky. Jestliže akutní symptomatologie chybí postupujeme dle stagingu onemocnění (CHT, HRT). Při solitární metastáze bez významné symptomatologie je prioritní elektivní chirurgický výkon.

Vlastní sdělení:
Kazuistika č. 1:
- 76 letá žena byla přijata na chirurgické pracoviště pro významnou enterorhagii. Vyšetření per rektum a endoskopie odhalily tumor rekta ve vzdálenosti 5cm od svěračů. Po určení stagingu následoval chirurgický výkon – Milesova amputace rekta. Biopsie č. 26716 prokázala metastázu karcinomu prsu. Dalším pátráním byl zjištěn malý oboustranný duktální karcinom mléčné žlázy. Histologické a imunohistochemické vyšetření prokázalo bioptickou shodu při vyšetření operovaných orgánů.

Kazuistika č. 2:
-53 letá žena, V/1998 zjištěn málo až středně lobulární karcinom levého prsu v axile 4 poz. uzliny s nádorem stejného druhu. Pacientka prodělala léčbu chirurgickou, radioterapii a byla zajištěna chemoterapií.
Od počátku r. 2004 poruchy pasáže, kolonoskopie s nálezem tumoru na pravém kolon, VII/2004 pravostranná hemikolektomie. Nádor na ascendens stejného druhu jako před 6ti lety tumor v levé prsní žláze.

Závěr:
Metastatické postižení kolon a především pak rekta karcinomem mléčné žlázy je neobyčejně vzácné. Je však nutné i na tuto možnost metastazování C50 myslet. V terapii rozhoduje staging, výsledky histologického, imunohistochemického vyšetření, symptomatologie, dynamika onemocnění a celkový stav nemocného.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006