METASTÁZA MELANOMU DO PANKREATU. INDIKACE K RESEKCI?

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kasuistiky; Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 03

Autoři: MUDr. Filip Čečka, Ph.D.; MUDr. Bohumil Jon, CSc.; MUDr. Jiří Grim, Ph.D.; Doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.; prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Úvod:

Resekce pankreatu je zavedená chirurgická metoda používaná k léčbě primárních i sekundárních patologií pankreatu. Nicméně se jedná o velmi náročnou operaci, která je zatížena vysokou morbiditou i na špičkových pracovištích. Nejčastější komplikací je pooperační pankreatická píštěl. Metastáza melanomu patří mezi vzácné indikace resekce pankreatu.

Kazuistika:

U 49 leté ženy (5 let po excizi maligního melanomu na pravém rameni, Clark I, Breslow neuveden) byla v rámci sledování zjištěna metastáza v pankreatu. Klinicky byla pacientka v dobrém stavu (PS 0), subjektivně bez obtíží. Na PET/CT bylo zjištěno ložisko v hlavě pankreatu. Byla provedena parciální duodenopankreatektomie se zachováním pyloru. Histologicky byla potvrzena metastáza melanomu. Pooperační průběh byl komplikován pankreatickou píštělí, která byla vyléčena konzervativně. V dalším průběhu byla zjištěna diseminace melanomu po dutině břišní, a proto byla podávána systémová léčba (Dacarbazin, Vinblastin, Cisplatina) s dobrým efektem. Nyní je pacientka v dobrém klinickém stavu, 32 měsíců po resekci pankreatu, v remisi onemocnění podle zobrazovacích vyšetření. 

Diskuze:

Metastatické postižení pankreatu patří mezi vzácné indikace k resekci pankreatu. Zkušenosti s léčbou této formy onemocnění jsou velmi malé, založené pouze na kazuistických sděleních. Metastazující melanom má ve většině případů nepříznivou prognózu. Metastatické postižení pankreatu maligním melanomem je možná indikace k resekci pankreatu, nicméně při indikaci k operaci je nutné zvážit nejen lokální rozsah tumoru včetně případné infiltrace cévních struktur a celkový stav pacienta, ale také průběh léčby melanomu, včetně doby do objevení metastáz, předchozí léčby a možnosti další léčby.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015