METASTÁZY KARCINOMU MLÉČNÉ ŽLÁZY V AXILÁRNÍCH UZLINÁCH ANEB CO DÁLE PŘI POZITIVITĚ SENTINELOVÉ UZLINY (RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ VLASTNÍHO SOUBORU)

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 037

Autoři: MUDr. Monika Černá; MUDr. Ilona Zedníková; MUDr. Andrea Hosnedlová; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.; MUDr. Jan Záhlava

Východiska:

Součástí léčby karcinomu mléčné žlázy je operace na spádových lymfatických uzlinách (LU), jež jako hlavní nezávislý prognostický faktor určuje následnou onkologickou léčbu. Dříve standardní disekce axily (ALND) byla postupně v indikovaných případech nahrazena méně invazivní bio psií sentinelové uzliny (SLNB), v současnosti uznávanou metodou lege artis při splnění indikačních kritérií. Nevyřešenou otázkou zůstává, co dále při pozitivitě SLNB.

Soubor pacientů a metody:

rovedli jsme retrospektivní analýzu pacientek operovaných od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007 s mediánem follow-up 84 měsíců. Pacientky jsme dělili podle histologických nálezů LU. Ve skupině pacientek s pozitivní SLNB jsme hodnotili, jaký vliv má následná ALND a pooperační ozáření na celkovou prognózu nemocných a jaké vlastnosti nádoru lze považovat za prediktivní ukazatele pozitivity LU. Jako srovnávací skupinu jsme využili skupinu pacientek bez metastatického postižení LU.

Výsledky:

Hodnoceno 174 pacientek, 46 (26 %) s metastatickým postižením LU, 128 (74 %) bez postižení LU. 21krát provedena SLNB, 13krát s metastatickým postižením, 4krát postižena více než 1 LU, 5krát nalezena mikrometastáza, 9krát dokončena disekce axily, 7krát s postižením nesentinelových uzlin, 2krát bez dalších metastáz, 4krát bez dalšího výkonu v axile s pooperačním ozářením. 1 pacientka zemřela na generalizaci karcinomu prsu, ostatní jsou v kompletní remisi s mediánem přežití 83 měsíců; pacientky po doplnění ALND s adjuvantním ozářením přežívají s mediánem 88 měsíců. U 33 nemocných byla provedena primárně disekce axily. Celkem zemřelo 11 pacientek (24 %), 9 (20 %) na generalizaci karcinomu prsu s mediánem celkového přežití 83 měsíců, bez příznaků nemoci 81 měsíců. Nepříznivými prediktivními faktory se ukázaly vysoký grading, střední nebo vysoká proliferační aktivita nádoru a metastatické postižení více než 1 LU. Ve skupině pacientek bez axilárních metastáz zemřelo 6 nemocných (5 %), 1 (0,8 %) na karcinom prsu s přežitím 87 měsíců. K relapsu došlo u 11 nemocných, 7krát generalizaci, 2krát lokální recidivě i generalizaci s mediánem bezpříznakového přežití 43 měsíců.

Závěr:

Porovnáním skupin byla zjištěna větší mortalita na generalizaci karcinomu prsu při postižení LU, ale se srovnatelným mediánem celkového přežití, naopak delším bezpříznakovým obdobím při metastatickém postižení LU se systémovou onkologickou léčbou. U pacientek s pozitivní SLNB bylo srovnatelné přežití v kompletní remisi bez disekce axily stejně jako při dokončení ALND, v obou skupinách s pooperačním ozářením. U pacientek, které zemřely na generalizaci karcinomu prsu, systémová léčba prodloužila v průměru celkové přežití o 9 měsíců.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014