Metastázy karcinomu prsu do abdominální oblasti - chirurgické řešení

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na lokální recidivu či diseminaci karcinomu prsu, léčba recidivujícího a disseminovaného ca prsu, biologická terapie, indikace

Číslo abstraktu: 012

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Vacek; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Vzdálené metastázy (VM) byly prokázány a popsány prakticky ve všech lidských orgánech. Extrahepatální metastázy do GIT jsou ale velmi vzácné. Většina jich je asymptomatických. Nejčastěji je postižen žaludek, následuje oblast kolorekta. Prezencí metastázy v GIT může dojít k chirurgické komplikaci – krvácení, perforace, ileus. Metastáza C50 se pak může prezentovat jako NPB a chirurg ji musí operativně řešit. Chirurgická intervence má v takovém případě charakter vitální indikace.

Většina kazuistik publikovaných v literatuře uvádí jeho příčinu lobulární typ C50. Interval mezi prezencí C50 v prsu a metastázou v GIT je různě dlouhý, od synchronního výskytu až po periodu 30 let. Většinou jsou v GIT popisovány solitární metastázy C50.

Za období posledních 8 let jsme zaznamenali celkem 5 takových případů. Ve 4 případech šlo o ženy s C50 středního věku, v jednom případě šlo o muže seniora.

Ve 4 případech C50 metastazoval do tlustého střeva a konečníku, v jednom případě byl postižen žaludek. Tento případ probíhal velmi zvláštně. Šlo o 58letou ženu, u které byl I/01 dg disociovaný, anaplastický karcinom žaludku, klasifikace T3N0M0. Po aplikaci neodj. RT+CHT jsme provedli totální gastrektomie (TGE). I po neoadjuvanci byl žaludek prostoupen tumorem stejného typu jako před zahájením léčby. Mizní uzliny nepostiženy. Za rok po TGE byl v pravém prsu diagnostikován C50, klasifikace T3N0M0. Šlo o typ lobulární, G2, s prezencí ER v 70%, PR v 90%, Ki – 67 10%, exprese onkogenu Her 2-neu a antionkogenu p53 byla negativní. Gastroskopie bez známek recidivy. Bylo podáno 6 cyklů CHT (docetaxel, epirubicin, CFA). O 5 měsíců později byla při kontrolní mamografii konstatována komplet. kinická odpověď (cCR). Pravý prs, axilla, nadklíček byly zajištěny RT. Do III/06 byla pacientka bez obtíží, bez známek nádorové choroby. Později se však objevily mnohočetné metastázy i kolorekta, koncem r. 2006 pac. zemřela. Ještě předtím byly porovnány všechny biopsie se závěrem: lobulární C50 v prsu, žaludku i kolorektu.

Dif. dg mezi primárním karcinomem GIT a metastázou C50 může být problematická a obtížná. Zvláště pak v případě, když v postiženém orgánu má metastáza anaplastickou, disociovanou morfologii. Je však nutné na takovou možnost myslet, především pokud v prsu šlo o lobulární typ C50.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008