Metastázy karcinomu prsu v axile v diferenciální diagnóze

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: III. Chirurgie

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Jitka Kohoutová; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Autoři se ve svém sdělení zabývají problematikou diferenciální diagnostiky při nálezu patologické tkáně v axile. Prezentují vlastní zkušenosti s variabilitou a multiplicitou takových nálezů. Z onkochirurgického hlediska zahrnuje patologie axily:

- kožní tkáň a její adnexa (záněty, tumory)
- žilní a arteriální struktury (aneurysmata, hemangiomy atp.)
- mesenchymální a lymfatickou tkáň
- ektopická tkáň axily (mamma accesoria)

Patologie mesenchymální a lymfatické tkáně axily představuje vždy diagnostickou výzvu. to především v případě pozitivního nálezu C50 v mléčné žláze. Axilární lymfatická tkáň je preditivní lokalitou pro metastazování C50. Jindy může jít pouze o inflamatorní etilogii postižení lymfatické tkáně. Je možná přítomnost primárních/maligních neoplazmat (desmoid, lipom, lymfom). Samostatnou kapitolu potom tvoří metastatické postižení axilární lymfatické tkáně – kromě zmíněného C50, může jít o nádory štítnice, maligní melanom, hemoblatozy, nádory GIT, či tumory gynekologické.

Diagnostické metody jsou standardní:

- fyzikální vyšetření
- rtg, UZ, CT, MR
- cytologie, core-cut biopsie
- není-li možnost přesnějšího dg určení – indikace disekce axily + extenzivní histologické vyšetření

Nejčastějším nálezem je meta C50.


Kazuistika č. 1.- je prezentován případ synchronního postižení axily desmoidem při kontralaterálním onemocnění mléčné žlázy karcinomem. Desmoid v této lokalizaci je velmi vzácný a věrohodně imituje malignitu. Je zatížen vysokým procentem recidivy. Jeho klinická benignita je nezřídka sporná.

Kazustika č. 2.- prezentuje velice vzácný nález C50 v akcesorní mléčné žláze. Akcesorní mléčná žláza je častěji uložena nad axilární fascií než pod ní. Ale ani toto klinické zjištění neplatí jednoznačně. V aberantní pozici může být mléčná žláza kdekoliv mimo mléčnou lištu.

Kazuistika č. 3. – zabývá se nálezem inkluzivních cyst v axilární uzlině u ženy s prokázaným C50. Dlaždicobuněčná výstelka s rohovými hmotami uvnitř cysty může věrohodně imitovat metastázu karcinomu.

Kazuistika č. 4. – je prezentována žena s C50 se zvětšenou uzlinou ve stejnostranné axile. V uzlině byly nalezeny névové buňky hamartomu, které taktéž mohou věrohodně imitovat mikrometastázu C50.

Kazuistika č. 5. – přináší informaci o raritním synchronním postižení jedné axilární uzliny maligním lymfomem a metastázou karcinomu prsu.

Závěr:

Diagnostika a diferenciální dg. patologických nálezů v axile může být problematická.Je prognosticky a léčebně zásadně významná pro další osud pacienta. Povinností chirurga je odebrat dostatečné a reprezetativní množství tkáně pro histologické vyšetření, event. odstranit celé patologické ložisko. Je nutno ponechat patologovi prostor a čas pro zpracování a extenzivní histologické vyšetření.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007