MIBG – Scoring v klinické praxi na KDO FN Brno.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: 18. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 165

Autoři: MUDr. Klára Drábová; MUDr. Pavel Mazánek; MUDr. Igor Černý; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

   Neuroblastom (NBL) je maligní embryonální nádor dětského věku, je nejčastějším solidním extrakraniálním nádorem u dětí. Každý rok onemocní touto chorobou v České republice asi 20 – 30 dětí. Metaiodobenzylguanidinová scintigrafie (MIBG) patří k základním vyšetřovacím (stagingovým) metodám, stejně tak i k základním metodám hodnotících léčebnou odpověď. Pro onemocnění neuroblastomem je tato metoda vysoce specifická i senzitivní. Hodnocení MIBG scanů pomocí semikvantitativní skórovací metody se ukazuje být významným prognostickým ukazatelem zvláště u pacientů s vysoce rizikovým neuroblastomem IV. klinického stadia, zejména časná odpověď dle MIBG – score má prediktivní hodnotu, jak je uvedeno ve světové literatuře (např. Journal of Clinical Oncology, Vol 21, No 13 (July 1), 2003: pp 2486-2491).

   Přesnější stanovení prognózy na začátku léčby zvláště u vysoce rizikového NBL IV. klinického stadia může vést k optimalizaci léčby a zlepšení celkového přežití těchto pacientů především tím, že by mohlo pomoci identifikovat časně děti s NBL extrémně vysokého rizika a nabídnout jim intenzifikaci či změnu léčby ještě v průběhu indukce. Na Klinice dětské onkologie FN Brno od září roku 2009 provádíme systematický MIBG scoring, kompletní data-set je k dispozici u 19 pacientů, z toho je 9 pacientů s vysoce rizikovým neuroblastomem, 5 pacientů s neuroblastomem středního rizika a 5 pacientů s NBL nízkého rizika. Problémem u některých pacientů je nutnost urgentního zahájení chemoterapie ještě dříve, než je reálně možné MIBG vyšetření provést.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012