Microrna-34a As a Marker for Fludarabine Resistance and Impairment of p53-Pathway in Chronic Lymphocytic Leukemia

Konference: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 641. CLL - Biology and Pathophysiology, excluding Therapy

Číslo abstraktu: 3883

Autoři: MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.; Kateřina Černá; Bc. Veronika Mayerová; Mgr. Kateřina Musilová; Mgr. Karla Plevová, Ph.D.; Mgr. Šárka Pavlová, PhD; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2012