MNOHOČETNÁ URETERITIS CYSTICA – PSEUDONÁDOROVÁ LÉZE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 145

Autoři: MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.; MUDr. Michal Balík; MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA; MUDr. Lukáš Holub; MUDr. Vladimír Giblo; MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.

Východiska:

Prezentace oboustranného nálezu makroskopicky a urodynamicky významné ureteritis cystica.

Popis případu:

Kazuistické sdělení o peroperačním nálezu benigního pseudotumoru ureterů. Prezentujeme multifokální, rozměrný, polyetážový nález ureteritis cystica u pacientky s invazivním uroteliálním karcinomem močového měchýře. Pacientce bylo 77 roků. Anamnesticky léčena na hypertenzi, glaukom, astma bronchiale. V laboratorních nálezech bez pozoruhodností. BCG vakcína u ní nebyla aplikována. Kultivace moči byla předoperačně negativní. Uroteliální karcinom byl pT3a rozsahu. Pacientce byla provedena radikální cystektomie. V rámci operace byla provedena ureteroileostomie. Při rozstřižení ureterů pro přípravu ureterální ploténky k napojení na exkludovanou preterminální kličku ilea byly v celém průběhu distální poloviny obou ureterů nalezeny oválné útvary uložené slizničně, do velikosti 5 mm. Hladké, různé velikosti, solidního vzhledu, hnědožluté barvy. Podobný nález byl palpován též v proximálních částech ureterů. Ureter vpravo byl dilatován na šíři 10 mm, levý hypotonický, 7 mm šíře. Několik útvarů bylo excidováno a odesláno jako rychlá histologie. Pro mnohočetný a barevně odlišný nález od ostatní sliznice jsme pomýšleli v diferenciální diagnostice na parazitární, cystické benigní, nádorové onemocnění. Histologicky byla potvrzena benigní diagnóza mnohočetných cystických útvarů. Vedlejším histologickým nálezem byl nález cystických změn na čípku dělohy, ovarií s cystami, v dutině děložní korporální polyp s cystickou dilatací žlázek, drobný leiomyom, ve stěně tub drobné cysty benigního charakteru. V měchýři nebyla cystitis cystika zjištěna.

Závěr:

Ureteritis cystica nebývá častým nálezem a dovolíme si obrazovou dokumentací doložit neobvyklou velikost a počet cyst v ureterech. Příčinu vzniku se nepodařilo určit. Pacientka netrpěla ani opakovanými infekty, ani urolitiázou, které bývají predisponujícím momentem.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014