Mobilní specializovaná paliativní péče a home care. Je v tom nějaký rozdíl?

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Domácí paliativní péče

Číslo abstraktu: 11

Autoři: MUDr. Dagmar Palasová

 

    Sdělení se zabývá poskytováním obecné a specializované paliativní péče v České republice. Mapuje formy, možnosti, limity a indikace domácí paliativní péče, vysvětluje základní rozdíly mezi obecnou a specializovanou paliativní péčí poskytovanou v domácím prostředí pacienta. V další části je podán reálný pohled na současnou situaci v ČR, především na problémy s poskytováním domácí paliativní péče ze strany rodiny, ze strany pojišťoven a státní správy, i z pohledu odborníků, kteří péči poskytují. Závěr patří pozitivům, kterých se podařilo v oblasti poskytování domácí paliativní péče v posledním období dosáhnout.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011