Moje pacientka zraje

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Zajímavosti z léčby karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 064

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Předneseno pod názvem Mojepacientka.cz


Edukační kazuistiky o léčbě karcinomu prsu se second opinion

Mojepacientka.cz
- Edukační kazuistiky o léčbě karcinomu prsu se second opinion

- Odborný garant projektu: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

- Kolegium projektu:

Doc.MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., (II. interní klinika, Lékařská fakulta v Plzni)

MUDr. Dagmar Macková, CSc., (Masarykův onkologický ústav, Brno)

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA, (Onkologická klinika, FN Olomouc)

prim. MUDr. Katarína Petráková (Masarykův onkologický ústav, Brno)

MUDr. Tomáš Svoboda (Onkologické a radioterapeutické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha)

- Projekt realizuje společnost Pears Health Cyber, generálním sponzorem projektu je společnost AstraZeneca


Správná léčba správné pacientce

 • Každým rokem je hlášeno 6 000 nových případů karcinomu prsu.
 • Mezi těmito pacientkami nalezneme 5% žen, u kterých není vždy
  jednoduché najít optimální léčbu.
 • Kazuistiky dostupné na www.mojepacientka.cz jsou zaměřeny právě na
  tyto pacientky a mohou vám tak pomoci při hledání optimální léčby.


Co Vám Mojepacientka.cz nabízí?

 • Inspirace v možnostech léčby karcinomu prsu
 • Diskuze a second opinion uznávaných odborníků k prezentovaným
  kazuistikám
 • Možnost zaslat vlastní kazuistiku a vyžádat si second opinion kolegia
 • Jednoduché přidávaní komentářů k již zveřejněným kazuistikám a otevírání
  nových diskusních témat o aktuálních postupech a trendech v léčbě karcinomu prsu
 • Pravidelný čtvrtletní newsletter upozorňující na nově vložené kazuistiky
 • Sdílení a možnost přeposlání prezentovaných kazuistik jediným kliknutím
 • Doposud zveřejněno 11 textových a 5 kaziuistik ve formě videa


Navštívit Moji pacientku je jednoduché,vstup potvrzením odbornosti
… a můžete zhlédnout inspirativní kazuistiky Vašich kolegů
Video kazuistiky dopleněné prezentací
Textové kazuistiky se second opinion členů kolegia
Sdílení kazuistik
Novinka – diskusní fórum
Diskusní fórum

Vstup na základě registrace a potvrzení odbornosti
Jednoduché přidávaní nových témat (kazuistik)
... a zaslání komentářů ke kazuistikám kolegů


Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011