Molekulárně genetické podklady biologické léčby renálního karcinomu

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledviny II.

Číslo abstraktu: 054

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008