MONITORING OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN MANTLE CELL LYMPHOMA

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1439

Autoři: MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; MUDr. David Šálek, Ph.D.; Mgr. Andrea Marečková; Mgr. Jana Šupíková; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011