Monitorování cytogenetické a molekulární odpovědi u nemocných s chronickou myeloidní leukémií léčených imatinibem – výsledky jednoho centra

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: CML

Číslo abstraktu: 1304

Autoři: Mgr. Šárka Rožmanová ; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; Mgr. Jana Zapletalová; MUDr. Ivana Skoumalová; Ivana Marešová; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008