Monitorování ran v souvislosti s výskytem extravazátů

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 105

Autoři: Zuzana Sýkorová; Libuše Hašková

Autorky byly v loňském roce členkami týmu, který realizoval program Monitorování rány v PC (submodul nemocničního informačního systému Greyfox). Cílem tohoto programu bylo zjednodušit sestrám agendu dokumentace v souvislosti s ošetřováním ran jak v ambulantní tak hospitalizační péči.

Modul Monitorování rány slouží k zaznamenání amamnézy rány, vývoje a ošetřování rány, včetně evidence činnosti konzultantek pro hojení ran. Modul umožňuje vkládat fotodokumentaci v průběhu péče o ránu a zpřístupnit tak informace celému ošetřovatelskému týmu. Zároveň se takto moderně vedený záznam o ráně stává důkazem o účinnosti a účelnosti zvoleného postupu při péči o ránu a ve výsledku poskytuje možnost srovnávat efekt zvolených postupů na jednotlivých kazuistikách.

V péči o onkologického pacienta přes veškerou vysokou kvalitu péče může dojít k nechtěnému úniku cytostatických léčiv a následný extravazát se rozvíjí podle druhu uniklého léčiva. Rozvoj je opožděný, někdy má charakter zánětu, jindy skutečně vzniká rána. Tento typ rány se chová podobně jako popálenina. Často se vytvoří puchýře, které je nutno sterilně vyprázdnit a v průběhu hojení zabránit infekci či kontaminaci. Sdělení seznámí posluchače jak se samotným Modulem monitorování ran tak s několika kazuistikami zaměřenými na proces a prostředky vhodné k hojení extravazátů.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009