Moudrost a účast: nezbytná image onkologické sestry

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Role onkologické sestry

Číslo abstraktu: 196

Autoři: Gosia M. Brykczyńska

Obraz zdravotních sester se mění tak, jak se mění pohled zdravotníků na ošetřovatelství a vnímání veřejnosti i samotných nemocných na ošetřovatelství. Nejdůležitější je, aby tento měnící se obraz byl v souladu se zájmy profese a v souladu s oprávněnými přáními veřejnosti.
Zdravotnickými profesionály byla zdůrazněna důležitost pozitivního profesionálního obrazu zdravotních sester ve vztahu k pacientům. V mediální době je image jedním z nejpodstatnějších faktorů.
Obraz, který si onkologický sestry přejí vytvářet, musí být v souladu s vlastnostmi, o které sestry usilují – moudrost a účast. Tyto 2 základní profesionální schopnosti shrnují nutný předpoklad efektivní „image“ práce profesionální onkologické sestry. Jak moudrost, tak účast s pacienty jsou nutné pro poskytování efektivní péče. Ta je dále založena na znalostech, důvěře v profesionální schopnosti, širokém zdravotnickém povědomí, pocitu závazku a přirozené účasti s pacienty při eradikaci nádorového onemocnění. Tyto nezbytné předpoklady ošetřovatelství, velmi dobře shrnuté Simon Roachovou (1984), vytvářejí dohromady klíčové komponenty dvou principiálních ošetřovatelských kvalit – moudrosti a účasti.
Přednáška se bude zabývat otázkou, proč jsou moudrost a účast natolik důležitými atributy onkologických sester, že jsou tak často zmiňovány (v kladném i záporném smyslu) v diskusích o profesionálním obrazu zdravotní sestry. Nezbytnost moudrosti a účasti onkologických sester bude dokumentována na příkladech z klinické praxe a filozofické literatury. Obě vlastnosti – moudrost i účast – budou dostatečně analyzovány, aby bylo jasné, že moudrost znamená více než pouhé učení, a porozumění je více než soucit. Image je nejdůležitější, ale je třeba se ptát, jakou image onkologických sester chceme vytvářet.

Literatura
  1. Roach, S. 1984: Caring, The Human Mode o Being, Monogrph 1, University of Toronto, Toronto
  2. Brykczyńska, G. 1985, Reflective Practice: An Analysis of Nursing Wisdom pp 9-29 In, Jolley, M. and Brykczyńska, G (Eds)
  3. Nursing: Beyond Tradition and Conflict, Mosby, London
  4. Brykczyńska, G. (Ed), 1998: Caring: The Wisdom and Compassion of Nursing, Edward Arnold, London

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004